7.1.2. Вимагати від ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА»виконання умов та обов’язків, що
передбачені цією Публічною офертою;
7.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій
ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА», що направляються останнім на адресу електронної пошти
Користувача.
7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:
7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та
положеннями;
7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до
моменту оформлення та направлення Замовлення;
7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї
Публічної оферти Замовлення;
7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА» повну інформацію, що необхіднадля здійснення доставки Замовлення.
Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей,
що спричинили неможливість належного виконання ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» своїх
зобов'язань перед Клієнтом/Покупцем.
7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару
шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної
комплектації Товару –зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна
підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.
7.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до
моменту оформлення Замовлення.
8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.
8.1. ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» не несе відповідальності за якість каналів зв'язку
загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не
виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до
Сайту.
8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій
формі. ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА»будуть прийняті усі необхідні заходи щодо
задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде
обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з
ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або
недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і
процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.