6.1
.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення /
анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного
електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації (або дзвінком
оператора Call
-
центру на вказаний Користувачем/Покупцем
номер телефону
);
6.1
.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її
розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення
(оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
6.1
.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть
проводитись Продавцем та/або третіми особами
-
партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної
оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з
інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
;
6.1
.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
6.2.
ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
зобов’язується
:
6.2
.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати
належним чином оформлені та підтверджені
Замовлення;
6.2
.2. Доставити
Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами
Публічної оферти;
6.2
.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;
6.2.4.
Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші
дані доступу відповідно до Правил Безпеки, що розміщені
на Сайті;
6.2
.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших
комерційних пропозицій ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА», що направляються останнім на адресу електронної пошти,
вказаної при реєстрації на сайті
.
7.
Права та обов’язки Користувача/Покупця
.
7.1
. Користувач/Покупець має право:
7.1
.1. Обрати Товари, оформлювати
та направляти
Замовлення на відповідних сторінках
Сайту;
7.1
.2. Вимагати від ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною
офертою;
7.1.3.
Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА
», що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.
7.2
. Користувач/Покупець зобов’язується
:
7.2
.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;
7.2.3.
Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та
направлення Замовлення;
7.2.4
. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;
7.2.5.
При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
повну інформацію,
що необхідна
для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання
неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА»
своїх
зобов'язань перед Клієнтом/Покупцем.
7.2.6
. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту
Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару –
зафіксувати всі відмінності в
Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.
7.2.7
. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній
-
перевізників до моменту оформлення Замовлення.
8.
Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.
8
.1. ТОВ «ІНТЕРТОП
УКРАЇНА» не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та
можливі перебої в мережі передачі даних
(
в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет
)
, за
допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.